ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุง ที เค พี การช่าง ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมผนังภายนอกอาคารศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561  กำหนดเวลาเสร็จภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561