บริษัท บี พร้อมท์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจะทำการทดสอบระบบ ATS

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ . ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีกระแสไฟฟ้าตกเป็นช่วง ๆ ภายในคณะฯ